Jeugdbrandweer verbreden of nieuw Young Fire & Rescue Team opzetten?

Heb je als veiligheidsregio interesse in dit concept? Wij delen graag onze kennis en ervaring met je en ondersteunen bij de opzet van teams. Hieronder vind je meer informatie. Neem contact met ons op via het contactformulier of bel met projectleider Jessica Benedictus 06-21 641 441.

Wat is het Young Fire & Rescue Team?

Het Young Fire & Rescue Team (YFRT) is een jeugdteam (13-18 jaar) gericht op brandbestrijding, preventie en hulpverlening in brede zin. Dit in samenwerking met organisaties uit het veiligheidsdomein, zoals de brandweer, politie, de reddingsbrigade, het Rode Kruis en Defensie. Daarnaast zijn ook gemeenten uit de regio betrokken. In 2019 ging het eerste team in het Markermeergebied van start onder de naam Young Fire & Rescue Team.

Waarom het Young Fire & Rescue Team?

De brandweer heeft een traditie met jeugdbrandweerteams. De brandweer is onderdeel van een veiligheidsregio; een samenwerkingsverband tussen gemeenten, brandweer, politie en GHOR. Vanuit deze samenwerking is het idee ontstaan om een breder jeugdteam te formeren. Een kweekvijver van jong en divers talent voor verschillende hulpdiensten, dus niet alleen voor de brandweer.

Jongeren krijgen inzicht in het werk van verschillende hulpdiensten en in de samenwerking tussen deze organisaties. Zij krijgen daardoor een breed beeld van de veiligheidssector en kunnen zich ontwikkelen tot mensen met een brede blik op het veiligheidsdomein. Mensen die verder kijken en goed kunnen samenwerken.

De verwachting was ook dat een gevarieerd leeraanbod aantrekkelijk zou zijn voor een diversiteit aan jongeren die een afspiegeling van de maatschappij vormen.

Naast het bouwen aan een kweekvijver van jong en divers talent, is het creëren van maatschappelijk bewustzijn onder jongeren een tweede, belangrijke doelstelling van het Young Fire & Rescue Team. Via de verschillende partnerorganisaties krijgen jongeren inzicht in maatschappelijke thema’s (zoals veiligheid) en opgaven die bij hen spelen.

Kracht Young Fire & Rescue Team

 • Het YFRT heeft een diversiteit aan jongeren (met name jongens/meiden en diverse opleidingsniveaus) aangetrokken met relatief gezien weinig inspanning.
 • Er wordt veel waarde toegevoegd voor de jongeren, onder meer door de mogelijkheid om verschillende certificaten te behalen, zoals bijvoorbeeld een EHBO diploma.
 • Een evaluatie met jongeren laat zien dat zij persoonlijk zijn gegroeid en hun competenties zijn ontwikkeld.
 • De trend ‘vorm je medewerkers van de toekomst’ wordt mogelijk gemaakt door dit format. Jongeren staan, in de leeftijdsfase waarop ze instromen (13/14 jaar), open om zich te ontwikkelen. Zij krijgen meer vrijheid van hun ouders, gaan op zoek naar nieuwe dingen (ook hun identiteit), willen graag bij een groep horen en zijn gevoelig voor rolmodellen. Zij zijn ‘kneedbaar’ en kunnen doorgroeien naar de ideale medewerker van de toekomst.
 • Partners ervaren het rechtstreekse contact en de positieve interactie met jongeren als waardevol. Zij krijgen meer inzicht in de beleving van jongeren.
 • Veiligheidsregio’s en partners kunnen zich via het YFRT positioneren naar jongeren, maar ook naar andere doelgroepen. Jongeren praten over het team met vrienden, familie en kennissen. Peer-to-peergroup communicatie, jongeren die op een positieve manier over jouw organisatie praten met andere jongeren, is goud waard.
 • Er worden netwerkcontacten gelegd tussen de organisaties die positief zijn voor de samenwerking in het algemeen.

Nieuw team opzetten of bestaand jeugdbrandweerteam verbreden?

In het Markermeergebied was nog geen jeugdbrandweerteam gevormd, dus is er een compleet nieuw Young Fire & Rescue Team opgezet. Door het succes van deze pilot worden twee bestaande jeugdbrandweerteams in Purmerend en Zaanstad verbreed. Alle teams gaan onder de vlag Young Fire & Rescue Team opereren.

Purmerend is al gestart. De jongeren van het jeugdbrandweerteam hebben enthousiast op de verbreding gereageerd. Het Rode Kruis geeft EHBO-lessen en Defensie traint de jongeren, zodat zij mee kunnen doen aan het bivakweekend in april.

Verbreding stelt enige eisen aan de inzet van partners. Deze hoeven niet perse een gelijk aantal lessen in te vullen, maar in het programma moet wel ruimte voor hen worden gemaakt. Wil je meedoen aan jeugdbrandweerwedstrijden? Dan kun je daar zelf je rooster op aanpassen.

In ons opleidingscentrum in Zaanstad hebben we een Young Fire & Rescue Team én een Young Fire Team (special brandweer) gevormd. Jongeren kunnen vanaf 15 jaar kiezen voor de special brandweer, waarbij ze optimaal worden voorbereid op de opleiding Manschap A.

Investering versus opbrengst

Veiligheidsregio’s hebben de investering in bestaande jeugdgroepen op verschillend manieren begroot. Het is lastig om een eenduidig beeld te vormen van de benodigde investering die onder meer afhangt van het boekhoudkundig verwerken van kostenposten.

Het is ook een verschil of een compleet nieuw team wordt opgezet of een bestaand jeugdbrandweerteam wordt verbreed. In dit laatste geval kan een Young Fire & Rescue Team juist ‘goedkoper’ worden, omdat de inzet wordt verspreid over de verschillende partnerorganisaties. Alle benodigde documenten zijn al ontwikkeld door Zaanstreek-Waterland inclusief een wervingsstrategie en -campagne. Bovendien ondersteunt de regio bij het aangaan van contacten met partnerorganisaties.

De investering moet uiteraard worden afgezet tegen de gewenste opbrengsten: jongeren die in de toekomst kiezen voor een opleiding c.q. baan als vrijwilliger/beroeps in de veiligheidssector én jongeren die maatschappelijk bewust zijn en wat voor een ander over hebben.

Hoe kan het YFRT meer waarde toevoegen?

Op basis van de evaluatie met jongeren, partners en begeleiders/jeugdleiders is een aantal aandachtspunten geformuleerd, waardoor het YFRT meer waarde zou kunnen toevoegen aan de organisaties.

Opschaling bereik jongeren

In de kern is het doel jongeren kennis laten maken met de veiligheidssector. De partnerorganisaties kennen geen jeugdprogramma’s (13-18 jaar), zoals de jeugdbrandweer. Voor hen is het YFRT een manier om jongeren te bereiken, interactie te hebben en hen kennis te laten maken met hun organisatie, beroepen en thema’s die spelen binnen de organisaties.

Er worden relatief veel inspanningen verricht voor een kleine groep jongeren. De investering in tijd en geld kan onder meer worden gerechtvaardigd door het bereik van jongeren te vergroten met minimale inspanningen. Opschaling kan onder meer worden bereikt door:

 • Elk YFRT (of meerdere in één Veiligheidsregio) organiseert samen met de partnerorganisaties een jaarlijks, lokaal of regionaal event voor vrienden, klasgenoten enzovoorts. Jongeren van het huidige team zijn enthousiast over zo’n event, omdat hun vrienden vaak vragen of ze een oefenavond mogen bijwonen. Zij willen een rol spelen bij de organisatie en verwachten circa 100 jongeren te kunnen betrekken. Dit betekent dat de organisaties zich jaarlijks aan een grotere groep jongeren kunnen presenteren in hun regio. Onderdeel van dit event kan ook een wedstrijd zijn tussen YFRT’s in de regio, een variant op de traditionele jeugdbrandweerwedstrijden.
 • Er zijn eerste contacten gelegd met het VO-onderwijs dat interesse heeft om het YFRT op te nemen in hun onderwijsprogramma, zodat organisaties uit de veiligheidssector zich structureel (duurzaam) kunnen presenteren aan een brede groep jongeren via het onderwijs. Dit kan via webinars of fysieke bijeenkomsten door de gezamenlijke partners, maar uiteraard ook door het YFRT zelf presentaties te laten verzorgen (kracht van peer- to-peergroup communicatie). Dit zou betekenen dat wij de werving voor YFRT’s duurzaam kunnen organiseren via het onderwijs én jaarlijks een grote groep jongeren bereiken die informatie krijgen over de partnerorganisaties.
 • Het YFRT kan een vast onderdeel voor partnerorganisaties zijn om zich te positioneren onder jongeren. Denk aan campagnes op social media of een YFRT tv-kanaal op YouTube, waar teamleden in actie te zien zijn en ook vertellen hoe zij het ‘werk’ ervaren en zich ontwikkelen. Ook hierbij is peer-to-peer group communicatie van grote waarde. Het YFRT is het kernteam dat vanuit hun eigen beleving zorgt voor gerichte communicatie over de partnerorganisaties met overige jongeren. Dit heeft een positieve weerslag op het creëren van maatschappelijke bewustzijn bij een grotere groep jongeren.
 • Talentpool. Het is interessant om contact te houden met jongeren als zij op hun achttiende afzwaaien bij het YFRT. Hiervoor wordt een talentpool (website en/of op social) ontwikkeld met de naw-gegevens van de jongeren en een optie om met hen de dialoog aan te gaan en hun profielen te verrijken. Wij kunnen de jongeren volgen en zien hoe zij zich ontwikkelen. Alle betrokken partners krijgen dus toegang tot een pool van jongeren en kunnen hen onder meer benaderen met vacatures en andere informatie over belangrijke thema’s.

De meerwaarde van het Young Fire & Rescue Team

Het YFRT is dé manier om een grote groep jongeren te bereiken via peer-to-peergroup communicatie. Jongeren die aan jongeren vertellen over de partnerorganisaties en thema’s die spelen binnen het veiligheidsdomein. Persoonlijk, via social media, op events, maar ook als onderdeel van het VO-onderwijsprogramma. Storytelling in de vorm van positieve berichten die zich als een olievlek verspreiden en een bijdrage leveren aan het positioneren van de partnerorganisaties (als werkgever) en het creëren van maatschappelijk bewustzijn onder een grote groep jongeren.

Het YFRT is interessant voor VO-scholen om in hun onderwijsprogramma op te nemen, zodat een duurzame werving van jongeren is geborgd, evenals een structurele ‘promotie’ van de veiligheidssector.

En het YFRT is een grote groep potentieel talent die in het vizier blijft, omdat de jongeren na hun achttiende deel blijven uitmaken van de talentpool, zodat wij hen kunnen volgen, zien hoe zij zich ontwikkelen en met hen interactie houden.

Veiligheid verdient in ons land onze grootste aandacht. Volgende generaties zullen zich door onze snel veranderende samenleving hiervan steeds meer bewust moeten worden. Nu is het moment om jongeren te betrekken bij de gezamenlijke veiligheidsdiensten. Het Young Fire & Rescue Team is hiervoor een uitgelezen kans.

 

Meer weten?

Neem contact met ons op via het formulier of bel met projectleider Jessica Benedictus 06-21 641 441.

Informatie aanvragen

Ik heb interesse in het Young Fire & Rescue Team en wil meer informatie ontvangen als: