Wat is Defensie?

Defensie strijdt voor een wereld waarin mensen vrij en veilig kunnen leven. Er zijn vier legeronderdelen: de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Marine, de Koninklijke Luchtmacht en de Koninklijke Marechaussee. Deze legeronderdelen kunnen zelfstandig opereren, maar werken vaak samen.

Wat doet Defensie?

De krijgsmacht heeft drie hoofdtaken. Dit zijn:

  • beschermen van het eigen grondgebied en dat van bondgenoten;
  • bevorderen van de (internationale) rechtsorde en stabiliteit;
  • leveren van bijstand bij rampen en crises.

Wat leer je van Defensie?

Bij het Young Fire & Rescue Team leer je van Defensie onder meer om de weg te vinden zonder mobiele telefoon. Je zet coördinaten uit op een kaart, navigeert met deze militaire kaart en een kompas. Ook ga je proeven doen om je kracht en uithoudingsvermogen te verbeteren. Tijdens een bivakweekend slaap je in een tentenkamp, gaan we de stormbaan op, krijg je schietoefeningen en word je in een bos gedropt. Daar raak je niet van onder de indruk, want je hebt geleerd hoe je moet handelen in verschillende situaties. Belangrijk is altijd om op elkaar te kunnen vertrouwen. Leren samenwerken, kameraadschp en goed communiceren staan centraal bij alle oefeningen.